Har du sikret dine data? Har bedriften en plan B, om alle data skulle bli borte?

Backup i skyen

Serit Remote Backup er en markedsledende backup-lagring i skyen. Løsningen har fordelene fra den manuelle tapearkiveringen, ved at du kan ha noe data lagret lokalt for hurtig restore. I tillegg får du en kopi av data utenfor bedriftens lokaler. Systemet tilfredsstiller de strengeste internasjonale sikkerhetskrav.

Backup av alle maskiner. Med Serit Remote Backup betaler du kun for benyttet lagringsplass. Bedriften kan ta backup av alle maskiner, og det er ingen lisensomkostninger.

Fjernarkivering i kryptert form. Serit Remote Backup etterkommer alle norske, amerikanske og europeiske forskrifter/krav for å foreta fjernarkivering i kryptert form.

Internasjonale sikkerhetskrav. Serit Remote Backup tilfredsstiller de strengeste internasjonale krav, for eksempel fra U.S. Securities and Exchange Commission(SEC).

Kompatibilitet. Remote Backup understøtter de fleste operativsystemer og applikasjoner, inkludert den nyeste versjonen av Microsoft Windows, både klient og server versjoner, Exchange, SQLServer, Sharepoint, Hyper-V m.fl.

Backup lokalt

Behold dataene i huset. Det kan være grunner til å velge lokal backup. Ekstern backup krever ofte en linjekapasitet ikke alle bedrifter har. Ved å velge lokal backup slipper man å tenke på dette, og i tillegg behøver man ikke noe løpende abonnement, men det krever at man følger visse forhåndsregler.

Med lokal backup er det viktig å være klar over hvilke ulykker som kan oppstå, for eksempel brann. Å plassere backupserveren i et annet bygg eller et brannsikkert rom kan sikre dataene mot slike uhell. Rådfør deg gjerne med oss om hvilken løsning som passer best for deg.

Lokal backup kan også kombineres med ekstern backup for økt sikkerhet.

Mats Mostue

IT-Konsulent
+47 992 69 392

Sverre Aamaas

IT-Konsulent
+47 915 77 714